Jobsopschool.be maakt gebruik van cookies om functionaliteit te kunnen personaliseren. Lees meer hierover in ons privacy beleid waarbij respect voor privacy centraal staat.

Let op: deze vacature staat niet meer open. Er is een interne oplossing gevonden. Gelieve geen contact meer op te nemen in verband met deze vacature.

Ben je nog op zoek naar werk? Raadpleeg de openstaande vacatures in het basisonderwijs.

Vacature voor Kleuteronderwijzer in Maldegem

Duur: 9 maanden, van 01/09/2022 tot 31/05/2023
Deeltijds of buiten de normale schooluren
Wij zoeken een enthousiaste kleuterleider/leidster om ons kleuterteam aan te vullen. Het betreft een vacature van 18 lestijden met een reële kans op uitbreiding.

Vacature details