Jobsopschool.be maakt gebruik van cookies om functionaliteit te kunnen personaliseren. Lees meer hierover in ons privacy beleid waarbij respect voor privacy centraal staat.

Let op: deze vacature staat niet meer open. De vacature is voorbij. Gelieve geen contact meer op te nemen in verband met deze vacature.

Ben je nog op zoek naar werk? Raadpleeg de openstaande vacatures in het basisonderwijs.

Vacature voor Onderwijzer in Brugge

Annelies Vercoutter
Gemaskeerd email adres
Gemaskeerd nummer

SLHD Basisschool De Smalle - Brugge
+32 (0) 50 33 29 04
Duur: 5 maanden, van 19/04/2022 tot 31/08/2022
We zijn op zoek naar een leerkracht voor de invulling van 12/24 ter vervanging van een onderwijzeres die in zwangerschapsverlof gaat. Startend vanaf de paasvakantie tot einde van het schooljaar. Meer info? mailen via annelies.vercoutter@slhd.be of bellen naar 050/33 29 04

Vacature details