Jobsopschool.be maakt gebruik van cookies om functionaliteit te kunnen personaliseren. Lees meer hierover in ons privacy beleid waarbij respect voor privacy centraal staat.

Let op: deze vacature staat niet meer open. De vacature is voorbij. Gelieve geen contact meer op te nemen in verband met deze vacature.

Ben je nog op zoek naar werk? Raadpleeg de openstaande vacatures in het basisonderwijs.

Vacature voor Kleuteronderwijzer in Gistel

Duur: 5 maanden, van 31/01/2022 tot 30/06/2022
Wegens ziekte zijn we op zoek naar een voltijdse kleuteronderwijzer 3de kleuter voor onze gemeenteschool De Horizon te Snaaskerke (Gistel). Ben je nog vrij (voltijds of zelfs deeltijds) neem dan snel contact op met An Ameloot, directeur, 0473/90 78 42, directie@gbsdehorizon.be

Vacature details