Jobsopschool.be maakt gebruik van cookies om functionaliteit te kunnen personaliseren. Lees meer hierover in ons privacy beleid waarbij respect voor privacy centraal staat.

Let op: deze vacature staat niet meer open. De vacature is voorbij. Gelieve geen contact meer op te nemen in verband met deze vacature.

Ben je nog op zoek naar werk? Raadpleeg de openstaande vacatures in het basisonderwijs.

Vacature voor Onderwijzer in Brugge

Lies Debooserie
Gemaskeerd email adres
Gemaskeerd nummer

SLHD Basisschool Brugge - Brugge
Duur: 12 dagen, van 15/11/2021 tot 26/11/2021
Interim gezocht als zorgleerkracht derde graad van 15/11 tem 26 november in SLHD Basisschool Brugge. Neem contact met 0473/56 82 17 of basisschoolbrugge@slhd.be.

Vacature details