Jobsopschool.be maakt gebruik van cookies om functionaliteit te kunnen personaliseren. Lees meer hierover in ons privacy beleid waarbij respect voor privacy centraal staat.

Vacature voor Onderwijzer en Kleuteronderwijzer in Roeselare

Duur: 7 maanden, van 01/12/2021 tot 30/06/2022
Deeltijds of buiten de normale schooluren
10/24 door pensionering titularis in de Stedelijke Basisschool Sint Michiels Brugge De geluksvogel.

Vacature details