Jobsopschool.be maakt gebruik van cookies om functionaliteit te kunnen personaliseren. Lees meer hierover in ons privacy beleid waarbij respect voor privacy centraal staat.

Let op: deze vacature staat niet meer open. De vacature is voorbij. Gelieve geen contact meer op te nemen in verband met deze vacature.

Ben je nog op zoek naar werk? Raadpleeg de openstaande vacatures in het basisonderwijs.

Vacature voor Onderwijzer in Torhout

Duur: 15 dagen, van 01/10/2021 tot 15/10/2021
Voltijdse vervanging in onze T9-werking in Groenhove. Een klasje van 7 leerlingen T9 (°2010-2011)

Vacature details