Jobsopschool.be maakt gebruik van cookies om functionaliteit te kunnen personaliseren. Lees meer hierover in ons privacy beleid waarbij respect voor privacy centraal staat.

Let op: deze vacature staat niet meer open. De vacature is voorbij. Gelieve geen contact meer op te nemen in verband met deze vacature.

Ben je nog op zoek naar werk? Raadpleeg de openstaande vacatures in het basisonderwijs.

Vacature voor Onderwijzer in Wingene

Duur: 1 dag, van 14/10/2021 tot 14/10/2021
Deeltijds of buiten de normale schooluren
Vervanging voor 1 dag in het vijfde leerjaar vrije basisschool Wildenburg wegens afwezigheid van de klastitularis.

Vacature details