Jobsopschool.be maakt gebruik van cookies om functionaliteit te kunnen personaliseren. Lees meer hierover in ons privacy beleid waarbij respect voor privacy centraal staat.

Let op: deze vacature staat niet meer open. De vacature is voorbij. Gelieve geen contact meer op te nemen in verband met deze vacature.

Ben je nog op zoek naar werk? Raadpleeg de openstaande vacatures in het basisonderwijs.

Vacature voor Onderwijzer en Kleuteronderwijzer in Roeselare

Duur: 2 maanden, van 13/09/2021 tot 31/10/2021
Op een enthousiaste en betrokken manier godsdienst geven in de klassen van het lager onderwijs in Wekken en Dentergem wegens ziekte

Vacature details