Jobsopschool.be maakt gebruik van cookies om functionaliteit te kunnen personaliseren. Lees meer hierover in ons privacy beleid waarbij respect voor privacy centraal staat.

Let op: deze vacature staat niet meer open. De vacature is voorbij. Gelieve geen contact meer op te nemen in verband met deze vacature.

Ben je nog op zoek naar werk? Raadpleeg de openstaande vacatures in het basisonderwijs.

Vacature voor Kleuteronderwijzer in Kortrijk

VALERIE PROVOST
Gemaskeerd email adres

Gemeentelijke Basisschool - Kortrijk
+32 (0) 56 21 52 56
Duur: 1 dag, van 14/01/2021 tot 14/01/2021
Deeltijds of buiten de normale schooluren
We zijn op zoek naar een kleuteronderwijzer(es) in Kortrijk voor donderdagvoormiddag 14/1. Indien interesse, graag contact opnemen met Dolores De Vlaminck Personeelsadministratie 0468033205 personeel@basisscholenanzegem.be

Vacature details