Jobsopschool.be maakt gebruik van cookies om functionaliteit te kunnen personaliseren. Lees meer hierover in ons privacy beleid waarbij respect voor privacy centraal staat.

Let op: deze vacature staat niet meer open. De vacature is voorbij. Gelieve geen contact meer op te nemen in verband met deze vacature.

Ben je nog op zoek naar werk? Raadpleeg de openstaande vacatures in het basisonderwijs.

Vacature voor Zorgcoördinator in Oostende

Duur: 2 maanden, van 01/09/2020 tot 30/10/2020
voor inlichtingen contacteer directeur Jan De Wit, VBS Stanleylaan, 059/32 24 67 of 0472/61 92 77

Vacature details