Jobsopschool.be maakt gebruik van cookies om functionaliteit te kunnen personaliseren. Lees meer hierover in ons privacy beleid waarbij respect voor privacy centraal staat.

Let op: deze vacature staat niet meer open. Er is een interne oplossing gevonden. Gelieve geen contact meer op te nemen in verband met deze vacature.

Ben je nog op zoek naar werk? Raadpleeg de openstaande vacatures in het basisonderwijs.

Vacature voor Onderwijzer in Maldegem

Duur: 10 maanden, van 01/09/2020 tot 30/06/2021
Wij zijn nog op zoek naar een enthousiaste leerkracht voor 10 lestijden: Op vrijdag sta je een ganse dag in het derde leerjaar, de andere 4 lestijden kunnen flexibel ingezet worden.

Vacature details