Jobsopschool.be maakt gebruik van cookies om functionaliteit te kunnen personaliseren. Lees meer hierover in ons privacy beleid waarbij respect voor privacy centraal staat.

Let op: deze vacature staat niet meer open. De vacature is voorbij. Gelieve geen contact meer op te nemen in verband met deze vacature.

Ben je nog op zoek naar werk? Raadpleeg de openstaande vacatures in het basisonderwijs.

Vacature voor Kleuteronderwijzer in Evergem

Duur: 24 dagen, van 11/03/2020 tot 03/04/2020
Vervanging van de zorgjuf in het kleuteronderwijs of een vaste kleuterklas Voltijdse opdracht van woensdag 11 maart t/m vrijdag 3 april.

Vacature details