Jobsopschool.be maakt gebruik van cookies om functionaliteit te kunnen personaliseren. Lees meer hierover in ons privacy beleid waarbij respect voor privacy centraal staat.

Let op: deze vacature staat niet meer open. De vacature is voorbij. Gelieve geen contact meer op te nemen in verband met deze vacature.

Ben je nog op zoek naar werk? Raadpleeg de openstaande vacatures in het basisonderwijs.

Vacature voor Onderwijzer in Oostende

Duur: 7 maanden, van 03/12/2019 tot 30/06/2020
nog niet ingevuld op 19/11/2019: 2de leerjaar, vervanging zwangerschapsverlof. Geïnteresseerde kandidaten dienen zo vlug mogelijk contact op te nemen op het nr. 059/322467.

Vacature details