aan.melden.be maakt gebruik van cookies om functionaliteit te kunnen personaliseren. Lees meer hierover in ons privacy beleid waarbij respect voor privacy centraal staat.

Vacature voor Kleuteronderwijzer in De Haan

Ann Merchiers
Gemaskeerd email adres
Gemaskeerd nummer

VBS De Zeeboon - De Haan
+32 (0) 59 23 57 26
Duur: 5 dagen, van 14/10/2019 tot 18/10/2019
Vervanging titularis wegens ziekte. Dit in graadsklas 1e en 2e kleuterklas (20 leerlingen). Verlenging is mogelijk.

Vacature details