aan.melden.be maakt gebruik van cookies om functionaliteit te kunnen personaliseren. Lees meer hierover in ons privacy beleid waarbij respect voor privacy centraal staat.

Let op: deze vacature staat niet meer open. Er is een interne oplossing gevonden. Gelieve geen contact meer op te nemen in verband met deze vacature.

Ben je nog op zoek naar werk? Raadpleeg de openstaande vacatures in het basisonderwijs.

Vacature voor Onderwijzer en Kleuteronderwijzer in Roeselare

Duur: 4 maanden, van 16/09/2019 tot 31/12/2019
Deeltijds of buiten de normale schooluren
interim als leerkracht godsdienst in de gemeentelijke basisschool 't klavertje in Wenduine. 6 lestijden, drie op maandagnamiddag en drie op woensdagvoormiddag. contact: sabienlagrain@skynet.be 0479/405605 Kan eventueel, niet noodzakelijk uitgebreid worden met 8 lestijden in Oedelem

Vacature details