Jobsopschool.be maakt gebruik van cookies om functionaliteit te kunnen personaliseren. Lees meer hierover in ons privacy beleid waarbij respect voor privacy centraal staat.

Let op: deze vacature staat niet meer open. Er is een interne oplossing gevonden. Gelieve geen contact meer op te nemen in verband met deze vacature.

Ben je nog op zoek naar werk? Raadpleeg de openstaande vacatures in het basisonderwijs.

Vacature voor ICT-coördinator in Alveringem

Duur: ongeveer 1 jaar, van 01/09/2019 tot 31/08/2020
Functieomschrijving Wij zoeken een ICT coördinator voor onze scholen VBS De Libel, De Verrekijker en 't Zwanenest Een opdracht van 7/36ste te verdelen over 5 sites. Hoofdzakelijk ondersteuning op technisch vlak. Meedenken met de scholen op ICT beleidsvlak + uitwerking ervan. Profiel Pedagogisch onderlegd zijn, om leerlingen en leerkrachten te ondersteunen binnen hun mediakunnen. Graag mee projecten uitwerken op ICT vlak en met mediamiddelen. Flexibel willen en kunnen zijn. Sociaal en communicatievaardig aangelegd zijn ifv de vele contacten; zijnde verschillende scholen met leerlingen, leerkrachten en directie. Jobgerelateerde competenties • Pedagogische methodieken toepassen • Het verloop van de lessen aanpassen aan moeilijkheden van leerlingen • Deelnemen aan de uitwerking van het pedagogische project van de instelling • Leerdoelstellingen bepalen en de planning van pedagogische activiteiten opstellen • Opvolgen van ICT-park • De veiligheidsuitrusting, de lokalen en het materiaal nakijken Persoonsgebonden competenties • Zin voor nauwkeurigheid hebben • Plannen (= ordenen) • Creatief denken (Inventiviteit) • Samenwerken als hecht team • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit) • Zelfstandig werken • Leervermogen hebben • Omgaan met stress • Regels en afspraken nakomen • Contactvaardig zijn Aanbod Een uitdagende, zeer gevarieerde job Plaats tewerkstelling VBS De Libel Leiseledorp 17 8691 Leisele VBS De Verrekijker – ’t Zwanenest Hoogstraat 15 8690 Alveringem 0468/314643 directie@vrijebasisschoolalveringem.be

Vacature details