Jobsopschool.be maakt gebruik van cookies om functionaliteit te kunnen personaliseren. Lees meer hierover in ons privacy beleid waarbij respect voor privacy centraal staat.

Let op: deze vacature staat niet meer open. Er is een interne oplossing gevonden. Gelieve geen contact meer op te nemen in verband met deze vacature.

Ben je nog op zoek naar werk? Raadpleeg de openstaande vacatures in het basisonderwijs.

Vacature voor Turnleerkracht kleuter en Kleuteronderwijzer in Wingene

Duur: 5 dagen, van 26/08/2019 tot 30/08/2019
KAVVV&FEDES vzw selecteert enthousiaste kleuterbegeleid(st)ers om in de zomervakantie een kleuterkampje te begeleiden in Oostende. Samen met een team kleuterjuffen begeleid je een groep kleuters telkens van 8u30 tot 16u30. Dagelijks sport je, speel je actieve en interactieve spelletjes, dans je, knutsel je, kortom: je geeft de kinderen een supertoffe sportweek!

Vacature details