Jobsopschool.be maakt gebruik van cookies om functionaliteit te kunnen personaliseren. Lees meer hierover in ons privacy beleid waarbij respect voor privacy centraal staat.

Let op: deze vacature staat niet meer open. De vacature is voorbij. Gelieve geen contact meer op te nemen in verband met deze vacature.

Ben je nog op zoek naar werk? Raadpleeg de openstaande vacatures in het basisonderwijs.

Vacature voor Onderwijzer in Gistel

Duur: 29 dagen, van 02/04/2019 tot 30/04/2019
In de Gemeentelijke Basisschool van Oostduinkerke en in de Gemeentelijke Basisschool Sint-Joris (De Pagaaier) zijn we dringend op zoek naar een leermeester niet-confessionele zedenleer. Deze voltijdse betrekking is te presteren als volgt: • Op maandag en dinsdag in de Gemeentelijke Basisschool Sint-Joris, St. Jorisplein 31, 8620 Nieuwpoort • Op woensdag, donderdag en vrijdag in de Gemeentelijke Basisschool van Oostduinkerke, Dorpsstraat 4, 8670 Oostduinkerke Dit is ter vervanging van een ziekteverlof tot en met 30 april. Indien u interesse heeft gelieve contact op te nemen op 058 51 43 49 of via e-mail steven.maes@koksijde.be

Vacature details