Jobsopschool.be maakt gebruik van cookies om functionaliteit te kunnen personaliseren. Lees meer hierover in ons privacy beleid waarbij respect voor privacy centraal staat.

Let op: deze vacature staat niet meer open. De vacature is voorbij. Gelieve geen contact meer op te nemen in verband met deze vacature.

Ben je nog op zoek naar werk? Raadpleeg de openstaande vacatures in het basisonderwijs.

Vacature voor Kinderverzorger in Lombardsijde

Charlotte Verhelle
Gemaskeerd email adres

St.-Jozefinstituut - Lombardsijde
+32 (0) 58 23 56 35
Duur: ongeveer 1 maand, van 23/04/2019 tot 29/05/2019
Kinderverzorgster nodig voor 10 uren in de peuter/eerste kleuterklas. Op woensdagvoormiddag en verder af te spreken om aan te vullen op maandag -of dinsdagvoormiddag. Start di 4 juni tot einde schooljaar.

Vacature details