Jobsopschool.be maakt gebruik van cookies om functionaliteit te kunnen personaliseren. Lees meer hierover in ons privacy beleid waarbij respect voor privacy centraal staat.

Let op: deze vacature staat niet meer open. De vacature is voorbij. Gelieve geen contact meer op te nemen in verband met deze vacature.

Ben je nog op zoek naar werk? Raadpleeg de openstaande vacatures in het basisonderwijs.

Vacature voor Kleuteronderwijzer in Wingene

Duur: 1 dag, van 29/03/2019 tot 29/03/2019
Deeltijds of buiten de normale schooluren
Jongste kleuters in GVBS Wildenburg, Beernemsteenweg 117, 8750 Wingene

Vacature details