Jobsopschool.be maakt gebruik van cookies om functionaliteit te kunnen personaliseren. Lees meer hierover in ons privacy beleid waarbij respect voor privacy centraal staat.

Let op: deze vacature staat niet meer open. De vacature is voorbij. Gelieve geen contact meer op te nemen in verband met deze vacature.

Ben je nog op zoek naar werk? Raadpleeg de openstaande vacatures in het basisonderwijs.

Vacature voor Kinderverzorger en Kleuteronderwijzer in Geluwe

Duur: 2 maanden, van 11/03/2019 tot 13/05/2019
Ik zoek een kleuteronderwijzer voor K3A, opdracht 20/24. Ofwel na interne doorschuiving, een kinderverzorgster voor hulp in de peuterklas.

Vacature details