Jobsopschool.be maakt gebruik van cookies om functionaliteit te kunnen personaliseren. Lees meer hierover in ons privacy beleid waarbij respect voor privacy centraal staat.

Let op: deze vacature staat niet meer open. De vacature is voorbij. Gelieve geen contact meer op te nemen in verband met deze vacature.

Ben je nog op zoek naar werk? Raadpleeg de openstaande vacatures in het basisonderwijs.

Vacature voor Kinderverzorger en Kleuteronderwijzer in Eeklo

Duur: 24 dagen, van 13/03/2019 tot 05/04/2019
We zijn dringend op zoek naar een voltijdse invulling (24/24) voor onze 3e kleuterklas!

Vacature details