Jobsopschool.be maakt gebruik van cookies om functionaliteit te kunnen personaliseren. Lees meer hierover in ons privacy beleid waarbij respect voor privacy centraal staat.

Let op: deze vacature staat niet meer open. Er is een interne oplossing gevonden. Gelieve geen contact meer op te nemen in verband met deze vacature.

Ben je nog op zoek naar werk? Raadpleeg de openstaande vacatures in het basisonderwijs.

Vacature voor Onderwijzer in Eeklo

Duur: 12 dagen, van 11/03/2019 tot 22/03/2019
De juf van het vijfde leerjaar is ziek tot en met vrijdag 22/3. Ben je nog niet of slechts gedeeltelijk aan het werk? Welkom op onze school! Bij voorkeur neem je telefonisch contact op met de directie - 09/341.82.37 of 0495692669.

Vacature details