Jobsopschool.be maakt gebruik van cookies om functionaliteit te kunnen personaliseren. Lees meer hierover in ons privacy beleid waarbij respect voor privacy centraal staat.

Let op: deze vacature staat niet meer open. De vacature is voorbij. Gelieve geen contact meer op te nemen in verband met deze vacature.

Ben je nog op zoek naar werk? Raadpleeg de openstaande vacatures in het basisonderwijs.

Vacature voor Kleuteronderwijzer in Marke (Kortrijk)

Stephanie BASTOEN
Gemaskeerd email adres
Gemaskeerd nummer

Vrije Basisschool - Rodenburg - Marke (Kortrijk)
+32 (0) 56 21 17 37
Duur: 30 dagen, van 07/03/2019 tot 05/04/2019
Deeltijds of buiten de normale schooluren
Kleuterleerkracht gezocht die 5 instaplestijden op zich kan nemen. Te presteren op donderdagnamiddag en vrijdagnamiddag.

Vacature details