Jobsopschool.be maakt gebruik van cookies om functionaliteit te kunnen personaliseren. Lees meer hierover in ons privacy beleid waarbij respect voor privacy centraal staat.

Let op: deze vacature staat niet meer open. Er is een interne oplossing gevonden. Gelieve geen contact meer op te nemen in verband met deze vacature.

Ben je nog op zoek naar werk? Raadpleeg de openstaande vacatures in het basisonderwijs.

Vacature voor Turnleerkracht kleuter en Turnleerkracht lager in Eeklo

Duur: 12 dagen, van 11/03/2019 tot 22/03/2019
Invulling van een voltijdse opdracht bewegingsopvoeding in de kleuterschool en zwemmen eerste graad

Vacature details