Jobsopschool.be maakt gebruik van cookies om functionaliteit te kunnen personaliseren. Lees meer hierover in ons privacy beleid waarbij respect voor privacy centraal staat.

Let op: deze vacature staat niet meer open. De vacature is voorbij. Gelieve geen contact meer op te nemen in verband met deze vacature.

Ben je nog op zoek naar werk? Raadpleeg de openstaande vacatures in het basisonderwijs.

Vacature voor Kleuteronderwijzer in Lombardsijde

Duur: 15 dagen, van 11/03/2019 tot 25/03/2019
Deeltijds of buiten de normale schooluren
Beste sollicitant, Wij zijn op zoek naar de kleuterleidster voor 21/24. De opdracht bestaat uit 12/24 in K2 en 9/24 opsplitsing K0 en K1. De uren worden allemaal gepresteerd in de afdeling De Zandloper in Middelkerke. Kans op verlenging. Contactgegevens: directeur Katrien Wouters 0474/888030

Vacature details