Jobsopschool.be maakt gebruik van cookies om functionaliteit te kunnen personaliseren. Lees meer hierover in ons privacy beleid waarbij respect voor privacy centraal staat.

Let op: deze vacature staat niet meer open. De vacature is voorbij. Gelieve geen contact meer op te nemen in verband met deze vacature.

Ben je nog op zoek naar werk? Raadpleeg de openstaande vacatures in het basisonderwijs.

Vacature voor Onderwijzer en Kleuteronderwijzer in Assebroek

Astrid Lenoir
Gemaskeerd email adres
Gemaskeerd nummer

Wonderwijs Assebroek - Assebroek
+32 (0) 50 35 34 38
Duur: 11 dagen, van 12/03/2019 tot 22/03/2019
Deeltijds of buiten de normale schooluren
Deeltijdse opdracht 16/22 in middenbouw van het buitengewoon basisonderwijs TBA. Warm team en ondersteuning voorzien. Interesse ? Graag mail + CV naar directie@wonderwijsbrugge.be

Vacature details