Jobsopschool.be maakt gebruik van cookies om functionaliteit te kunnen personaliseren. Lees meer hierover in ons privacy beleid waarbij respect voor privacy centraal staat.

Let op: deze vacature staat niet meer open. Er is een interne oplossing gevonden. Gelieve geen contact meer op te nemen in verband met deze vacature.

Ben je nog op zoek naar werk? Raadpleeg de openstaande vacatures in het basisonderwijs.

Vacature voor Begeleid(st)er voor middag en Kinderverzorger in Veldegem

Duur: 2 maanden, van 18/02/2019 tot 05/04/2019
Deeltijds of buiten de normale schooluren
Kinderverzorger (dep. onderwijs) bij de jongste kleuters (10/32) Ook ochtendopvang, middagtoezicht en avondopvang (vrijwilliger of arbeidscontract) (apart of in combinatie)

Vacature details