aan.melden.be maakt gebruik van cookies om functionaliteit te kunnen personaliseren. Lees meer hierover in ons privacy beleid waarbij respect voor privacy centraal staat.

Let op: deze vacature staat niet meer open. Er is een interne oplossing gevonden. Gelieve geen contact meer op te nemen in verband met deze vacature.

Ben je nog op zoek naar werk? Raadpleeg de openstaande vacatures in het basisonderwijs.

Vacature voor Kinderverzorger en Kleuteronderwijzer in Aalbeke

Duur: 3 dagen, van 11/02/2019 tot 13/02/2019
Voltijdse vervanging in een gemengde kleutergroep (2de en 3de kleuter) op de wijkschool.

Vacature details