aan.melden.be maakt gebruik van cookies om functionaliteit te kunnen personaliseren. Lees meer hierover in ons privacy beleid waarbij respect voor privacy centraal staat.

Let op: deze vacature staat niet meer open. De vacature is voorbij. Gelieve geen contact meer op te nemen in verband met deze vacature.

Ben je nog op zoek naar werk? Raadpleeg de openstaande vacatures in het basisonderwijs.

Vacature voor Onderwijzer en Kleuteronderwijzer in Brugge

Duur: 11 dagen, van 05/02/2019 tot 15/02/2019
Deeltijds of buiten de normale schooluren
2 weken vervanging - vooral zorgopdracht in kleuter en lager - je werkt 20/24 (niet op vrijdag).

Vacature details