aan.melden.be maakt gebruik van cookies om functionaliteit te kunnen personaliseren. Lees meer hierover in ons privacy beleid waarbij respect voor privacy centraal staat.

Let op: deze vacature staat niet meer open. De vacature is voorbij. Gelieve geen contact meer op te nemen in verband met deze vacature.

Ben je nog op zoek naar werk? Raadpleeg de openstaande vacatures in het basisonderwijs.

Vacature voor Onderwijzer in Lovendegem

Duur: 24 dagen, van 06/02/2019 tot 01/03/2019
Deeltijds of buiten de normale schooluren
Halftijdse job in het 2de leerjaar met prima duo-partner. Bel naar school of naar gsm Erwin Meire 0494/41 54 89!

Vacature details