aan.melden.be maakt gebruik van cookies om functionaliteit te kunnen personaliseren. Lees meer hierover in ons privacy beleid waarbij respect voor privacy centraal staat.

Let op: deze vacature staat niet meer open. Er is een interne oplossing gevonden. Gelieve geen contact meer op te nemen in verband met deze vacature.

Ben je nog op zoek naar werk? Raadpleeg de openstaande vacatures in het basisonderwijs.

Vacature voor Kleuteronderwijzer in Lombardsijde

Duur: 11 dagen, van 05/02/2019 tot 15/02/2019
Voltijdse vervangingsopdracht in de 3de kleuterklas. Gemeenteschool De Zandloper te Middelkerke.

Vacature details