aan.melden.be maakt gebruik van cookies om functionaliteit te kunnen personaliseren. Lees meer hierover in ons privacy beleid waarbij respect voor privacy centraal staat.

Let op: deze vacature staat niet meer open. Er is een kandidaat gevonden. Gelieve geen contact meer op te nemen in verband met deze vacature.

Ben je nog op zoek naar werk? Raadpleeg de openstaande vacatures in het basisonderwijs.

Vacature voor Onderwijzer in Veldegem

Duur: ongeveer 1 maand, van 30/01/2019 tot 10/03/2019
Deeltijds of buiten de normale schooluren
4/5 vervanging in L6

Vacature details