aan.melden.be maakt gebruik van cookies om functionaliteit te kunnen personaliseren. Lees meer hierover in ons privacy beleid waarbij respect voor privacy centraal staat.

Let op: deze vacature staat niet meer open. Er is een interne oplossing gevonden. Gelieve geen contact meer op te nemen in verband met deze vacature.

Ben je nog op zoek naar werk? Raadpleeg de openstaande vacatures in het basisonderwijs.

Vacature voor Onderwijzer in Zedelgem

Duur: 3 maanden, van 14/02/2019 tot 28/05/2019
Deeltijds of buiten de normale schooluren
zorgleerkracht onderbouw, 7 lestijden die georganiseerd zullen worden op maandag en donderdag

Vacature details