Jobsopschool.be maakt gebruik van cookies om functionaliteit te kunnen personaliseren. Lees meer hierover in ons privacy beleid waarbij respect voor privacy centraal staat.

Let op: deze vacature staat niet meer open. Er is een kandidaat gevonden. Gelieve geen contact meer op te nemen in verband met deze vacature.

Ben je nog op zoek naar werk? Raadpleeg de openstaande vacatures in het basisonderwijs.

Vacature voor Turnleerkracht kleuter, Turnleerkracht lager en Kleuteronderwijzer in Bredene

Veerle Desmet
Gemaskeerd email adres

De Dorpslinde - Bredene
+32 (0) 59 32 04 53
Duur: ongeveer 1 maand, van 24/01/2019 tot 01/03/2019
Deeltijds of buiten de normale schooluren
We zijn op zoek naar een leerkracht om de bewegingsopvoeding te geven aan de kleuters. Het gaat om een deeltijdse betrekking 18/24

Vacature details