Jobsopschool.be maakt gebruik van cookies om functionaliteit te kunnen personaliseren. Lees meer hierover in ons privacy beleid waarbij respect voor privacy centraal staat.

Let op: deze vacature staat niet meer open. De vacature is voorbij. Gelieve geen contact meer op te nemen in verband met deze vacature.

Ben je nog op zoek naar werk? Raadpleeg de openstaande vacatures in het basisonderwijs.

Vacature voor Kleuteronderwijzer in De Haan

Ann Merchiers
Gemaskeerd email adres
Gemaskeerd nummer

VBS De Zeeboon - De Haan
+32 (0) 59 23 57 26
Duur: 1 dag, van 15/01/2019 tot 15/01/2019
Vervanging in onze wijkafdeling te Vlissegem voor 1 dag wegens nascholing titularis. Graadsklas 2e-3e kleuter (16 kleuters).

Vacature details