Jobsopschool.be maakt gebruik van cookies om functionaliteit te kunnen personaliseren. Lees meer hierover in ons privacy beleid waarbij respect voor privacy centraal staat.

Let op: deze vacature staat niet meer open. Er is een kandidaat gevonden. Gelieve geen contact meer op te nemen in verband met deze vacature.

Ben je nog op zoek naar werk? Raadpleeg de openstaande vacatures in het basisonderwijs.

Vacature voor Onderwijzer, Zorgcoördinator en Kleuteronderwijzer in Maldegem

Duur: 1 dag, van 31/01/2019 tot 31/01/2019
Het gaat om een vervanging in het 4e, 5e en 6e leerjaar. Dit is in samenwerking met nog een andere leerkracht. Je staat er dus niet alleen voor.

Vacature details