Jobsopschool.be maakt gebruik van cookies om functionaliteit te kunnen personaliseren. Lees meer hierover in ons privacy beleid waarbij respect voor privacy centraal staat.

Let op: deze vacature staat niet meer open. Er is een interne oplossing gevonden. Gelieve geen contact meer op te nemen in verband met deze vacature.

Ben je nog op zoek naar werk? Raadpleeg de openstaande vacatures in het basisonderwijs.

Vacature voor Onderwijzer en Kleuteronderwijzer in Roeselare

Duur: 5 maanden, van 22/01/2019 tot 30/06/2019
Deeltijds of buiten de normale schooluren
Leermeester godsdienst 6 u Waregem op donderdag- en vrijdagvoormiddag contact opnemen met inspecteur Sabien Lagrain: 0479/405605 of sabienlagrain@skynet.be

Vacature details