Jobsopschool.be maakt gebruik van cookies om functionaliteit te kunnen personaliseren. Lees meer hierover in ons privacy beleid waarbij respect voor privacy centraal staat.

Let op: deze vacature staat niet meer open. Er is een interne oplossing gevonden. Gelieve geen contact meer op te nemen in verband met deze vacature.

Ben je nog op zoek naar werk? Raadpleeg de openstaande vacatures in het basisonderwijs.

Vacature voor Begeleid(st)er voor middag in Wingene

Duur: 25 dagen, van 04/02/2019 tot 28/02/2019
Deeltijds of buiten de normale schooluren
Hulp in het middagtoezicht (toezicht speelplaats en eetzaal) op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag bij schooldagen. Telkens van 11.45-13.00 u. 5 u per week GVBS WIldenburg, Beernemsteenweg 117, 8750 Wingene

Vacature details