Jobsopschool.be maakt gebruik van cookies om functionaliteit te kunnen personaliseren. Lees meer hierover in ons privacy beleid waarbij respect voor privacy centraal staat.

Let op: deze vacature staat niet meer open. Er is een interne oplossing gevonden. Gelieve geen contact meer op te nemen in verband met deze vacature.

Ben je nog op zoek naar werk? Raadpleeg de openstaande vacatures in het basisonderwijs.

Vacature voor Onderwijzer in Wingene

Duur: 1 dag, van 24/10/2018 tot 24/10/2018
Deeltijds of buiten de normale schooluren
Korte vervanging in vijfde leerjaar Wildenburg, Beernemsteenweg 117, 8750 Wingene

Vacature details