Jobsopschool.be maakt gebruik van cookies om functionaliteit te kunnen personaliseren. Lees meer hierover in ons privacy beleid waarbij respect voor privacy centraal staat.

Alle openstaande vacatures schooljaar 2019-2020 in Vrije Lagere School voor Buitengewoon Onderwijs - De Sprong


Vacature voor Onderwijzer in Kortrijk

Duur: 3 maanden, van 11/03/2020 tot 29/05/2020
Ik zoek een leerkracht lager onderwijs voor een voltijdse job als klasleerkracht. (22/22) 14 leerlingen voor niveau 4de- 5de leerjaar. De interim kan eventueel nog worden verlengd, afhankelijk van de revalidatie na de operatie.

Vacature details