Jobsopschool.be maakt gebruik van cookies om functionaliteit te kunnen personaliseren. Lees meer hierover in ons privacy beleid waarbij respect voor privacy centraal staat.

Alle openstaande vacatures schooljaar 2019-2020 in Sint-Andreas Steensedijk


Vacature voor Onderwijzer in Oostende

Ingrid Van der Schaeghe
Gemaskeerd email adres

Sint-Andreas Steensedijk - Oostende
+32 (0) 59 42 75 27
Duur: 5 maanden, van 12/02/2020 tot 30/06/2020
De vacature is een vervanging van een zwangerschapsverlof dus kan eventueel wel vroeger van start gaan. De opdracht start als een opdracht 20/24, vanaf 2 maart wordt dit een opdracht 24/24. Contact opnemen kan telefonisch op het nr 059 427 527 (tussen 8.00 u en 18.30 u) of via mail op directie@saobasis.be

Vacature details

Vacature voor ICT-coördinator en Onderwijzer in Oostende

Ingrid Van der Schaeghe
Gemaskeerd email adres

Sint-Andreas Steensedijk - Oostende
+32 (0) 59 42 75 27
Duur: 10 maanden, van 01/09/2019 tot 30/06/2020
Deze opdracht is een gecombineerde opdracht voor een onderwijzer (min 14/24) aangevuld met een opdracht als ICT-coördinator. Solliciteren kan via mail tav directie@saobasis.be.

Vacature details