aan.melden.be maakt gebruik van cookies om functionaliteit te kunnen personaliseren. Lees meer hierover in ons privacy beleid waarbij respect voor privacy centraal staat.

Alle openstaande vacatures schooljaar 2019-2020 in VBS Deerlijk


Vacature voor Onderwijzer in Deerlijk

Chris Dhaene
Gemaskeerd email adres
Gemaskeerd nummer

VBS Deerlijk - Deerlijk
+32 (0) 56 71 19 49
Duur: 3 maanden, van 01/10/2019 tot 20/12/2019
Zwangersschapsinterim voor de juf uit het lerarenplatform (lager). Full-time (2 scholen)

Vacature details