Jobsopschool.be maakt gebruik van cookies om functionaliteit te kunnen personaliseren. Lees meer hierover in ons privacy beleid waarbij respect voor privacy centraal staat.

Alle openstaande vacatures schooljaar 2018-2019 in Vrije Basisschool De Bron


Vacature voor Kleuteronderwijzer in Lovendegem

Duur: 2 maanden, van 23/04/2019 tot 28/06/2019
Deeltijds of buiten de normale schooluren
Halftijdse betrekking: dinsdag 2de kleuterklas vervanging van een 4/5 leerkracht. Andere dagen kunnen flexibel worden ingevuld.

Vacature details