Jobsopschool.be maakt gebruik van cookies om functionaliteit te kunnen personaliseren. Lees meer hierover in ons privacy beleid waarbij respect voor privacy centraal staat.

Alle openstaande vacatures schooljaar 2018-2019 in Inspecteurs-adviseurs r.-k. godsdienst


Vacature voor Onderwijzer en Kleuteronderwijzer in Roeselare

Duur: 4 maanden, van 11/03/2019 tot 30/06/2019
Deeltijds of buiten de normale schooluren
Leerkracht godsdienst lager onderwijs in JabbekeZiekteverlof. 6 lestijden op maandag-en woensdagvoormiddag contact opnemen: inspecteur godsdienst Sabien Lagrain 0479/405605

Vacature details

Vacature voor Kleuteronderwijzer en Onderwijzer in Roeselare

Duur: 4 maanden, van 11/03/2019 tot 30/06/2019
Deeltijds of buiten de normale schooluren
Openstaande uren. 6 lestijden in GO! Basisschool De Drie Beertjes te Beernem. Op dinsdag. sollicitatie via inspecteur Sabien Lagrain sabienlagrain@skynet.be 0479/405605

Vacature details