Jobsopschool.be maakt gebruik van cookies om functionaliteit te kunnen personaliseren. Lees meer hierover in ons privacy beleid waarbij respect voor privacy centraal staat.

Alle openstaande vacatures schooljaar 2018-2019 in OLV College Aartshertogstraat


Vacature voor Zorgcoördinator in Oostende

Duur: 2 maanden, van 23/04/2019 tot 28/06/2019
Deeltijds of buiten de normale schooluren
18/36

Vacature details