aan.melden.be maakt gebruik van cookies om functionaliteit te kunnen personaliseren. Lees meer hierover in ons privacy beleid waarbij respect voor privacy centraal staat.

School 'Heilig Hartschool'
Al 5 vacatures ingevuld!

Adresgegevens Heilig Hartschool
Instellingsnr: 000000
Clivialaan 9
8400 Oostende
www.heilig-hartschool.be
Contactpersoon Nele Versavel
+32 (0) ( 0) 5 9 80 08 28
Gemaskeerd email adres
Scholengemeenschap De Zeemeeuw
Aartshertoginnestraat 38
8400 Oostende
www.sgdezeemeeuw.be
Lijst met scholen