aan.melden.be maakt gebruik van cookies om functionaliteit te kunnen personaliseren. Lees meer hierover in ons privacy beleid waarbij respect voor privacy centraal staat.

School 'BBO Het Vlot'
Al 23 vacatures ingevuld!

Adresgegevens BBO Het Vlot
Instellingsnr: 026765
Sint Elisabethstraat 6
8900 Ieper
www.cdi-ieper.be
Contactpersoon Stefaan Veracx
+32 (0) ( 0) 5 7 20 40 74
+32 (0) ( 0) 4 7 53 12 030
Gemaskeerd email adres
Scholengemeenschap Centrumscholen Dekenij Ieper
Oude Veurnestraat 24
8900 Ieper
www.cdi-ieper.be
Lijst met scholen