Jobsopschool.be maakt gebruik van cookies om functionaliteit te kunnen personaliseren. Lees meer hierover in ons privacy beleid waarbij respect voor privacy centraal staat.

School 'Vrije Kleuterschool Westdiep'
Al 36 vacatures ingevuld!

Adresgegevens Vrije Kleuterschool Westdiep
Instellingsnr: 106203
Steenbakkersstraat 80
8400 Oostende
www.westdiep.be
Contactpersoon Bart Houwen
+32 (0) ( 0) 5 9 70 07 85
+32 (0) ( 0) 4 7 98 59 020
Gemaskeerd email adres
Scholengemeenschap Zeebries
Prof. Mac Leodstraat 11
8400 Oostende
www.westdiep.be
Lijst met scholen