aan.melden.be maakt gebruik van cookies om functionaliteit te kunnen personaliseren. Lees meer hierover in ons privacy beleid waarbij respect voor privacy centraal staat.

School 'VBS De Wingerd'
Al 18 vacatures ingevuld!

Adresgegevens VBS De Wingerd
Instellingsnr: 019737
Bruyelstraat 8
8531 Bavikhove
www.dewingerdbavikhove.be
Contactpersoon Veronique Patteeuw
+32 (0) ( 0) 5 6 71 09 98
Gemaskeerd email adres
Scholengemeenschap Katholiek Basisonderwijs Harelbeke
Tuinstraat 20
8530 Harelbeke
www.kbhonline.be
Lijst met scholen